• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان فاروجخراسان شمالی / فاروجکد مرکز: 1242مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیمسئول مرکز: دکترعلی رجب پورآدرس: آدرس: فاروج ــ بلوار کشاورز-دادسرای عمومی انقلاب-طبقه همکفتلفن: 36425001 - 058پزشکی قانونی شهرستان فاروج
   2پزشکی قانونی شهرستان شیروانخراسان شمالی / شیروانکد مرکز: 1240مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیمسئول مرکز: دکتر محمدصادق ستاریآدرس: آدرس: شیروان ــ خیابان کاشانی- کاشانی 3کد پستی: 9461617166تلفن: 36233005 - 058نمابر: 36233007پزشکی قانونی شهرستان شیروان
   3پزشکی قانونی شهرستان راز (وحدت)خراسان شمالی / رازکد مرکز: 1236مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیمسئول مرکز: دکتر حسین کاظمیانآدرس: آدرس: وحدت (راز) ــ خیابان امام خمینی- دادگستری رازکد پستی: 9456115435تلفن: 32624695 - 058نمابر: 32624695پزشکی قانونی شهرستان راز (وحدت)
   4پزشکی قانونی شهرستان جاجرمخراسان شمالی / جاجرمکد مرکز: 1232مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیمسئول مرکز: دکتر علی‌اصغر رضائیانآدرس: آدرس: جاجرم ــ دوشنبه بازار-شورای حل اختلاف جاجرمکد پستی: 9441948115تلفن: 32273989 - 058پزشکی قانونی شهرستان جاجرم
   5پزشکی قانونی شهرستان اسفراینخراسان شمالی / اسفراینکد مرکز: 1225مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیمسئول مرکز: دکتر علی کمایستانیآدرس: آدرس: اسفراین ــ خیابان امام خمینی-جنب شورای حل اختلافتلفن: 37233922 - 058پزشکی قانونی شهرستان اسفراین
   6مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیخراسان شمالی / بجنوردکد مرکز: 12مسئول مرکز: مدیر کل: دکتر بابک سلحشورآدرس: بجنورد، خیابان شهید امامی (امیریه جنوبی)، شهید امامی 5 (کوچه کاریز )کد پستی: 9414839691تلفن: 32239592 - 058نمابر: 32239593پست الکترونیک: khs@lmo.irمرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالی
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز