•  
  • برق گرفتگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی استان خراسان شمالی در 5 ماهه سال 1397
   pdf
   30.83 کیلوبایت
   2متوفیات ناشی از برق گرفتگی- چهار ماهه
   pdf
   31.57 کیلوبایت
   3آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی استان خراسان شمالی در سال 1397
   pdf
   30.76 کیلوبایت
   4برق گرفتگی
   pdf
   30.84 کیلوبایت