•  
  • مسمومیت با گاز
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1متوفیات گاز گرفتگی 5 ماهه 97
   pdf
   30.53 کیلوبایت
   2متوفیات ناشی از گازگرفتگی-چهار ماهه
   pdf
   31.3 کیلوبایت
   3آمار متوفیات ناشی از گازگرفتگی استان خراسان شمالی در سال 1397
   pdf
   30.18 کیلوبایت
   4مسمومیت با گاز
   pdf
   30.59 کیلوبایت