•  
  • غرق شدگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1متوفیات ناشی از غرق شدگی استان-چهار ماهه
   pdf
   31.61 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی استان خراسان شمالی در سال 1397
   pdf
   30.79 کیلوبایت
   3غرق شدگی
   pdf
   31.09 کیلوبایت