• حضور کارکنان پزشکی قانونی در برنامه های محوری روز بصیرت

   حضور کارکنان پزشکی قانونی در برنامه های محوری روز بصیرت

   حضور کارکنان پزشکی قانونی در برنامه های محوری روز بصیرت

   همزمان با برگزاری برنامه های روز بصیرت در استان خراسان شمالی، کارکنان پزشکی قانونی بر سر مزار امام جمعه اسبق و نماینده فقید مجلس خبرگان رهبری ، آیت الله مهمان نواز حاضر شدند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، همزمان با برگزاری برنامه های روز بصیرت در استان خراسان شمالی، کارکنان پزشکی قانونی بر سر مزار امام جمعه اسبق و نماینده فقید مجلس خبرگان رهبری ، آیت الله مهمان نواز حاضر شدند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: