• نشست مشترک مدیران اجرایی و قضایی استان با حضور استاندار و رئیس کل دادگستری خراسان شمالی

   نشست مشترک مدیران اجرایی و قضایی استان با حضور استاندار و رئیس کل دادگستری خراسان شمالی

   نشست مشترک مدیران اجرایی و قضایی استان با حضور استاندار و رئیس کل دادگستری خراسان شمالی

   در مورخ چهارشنبه دهم مهر ماه 1398، نشست مشترک مدیران اجرایی و قضایی استان با حضور استاندار رئیس کل دادگستری خراسان شمالی و مقامات ارشد قضایی و اجرایی استان برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان، در این جلسه مدیر کل پزشکی قانونی استان ، دکتر محمدزاده نواقص و کمبودهای موجود در مجموعه پزشکی قانونی استان را از جمله کمبود نیرو و اعتبارات و فضای فیزیکی را مطرح کرد.

   در پایان، دکتر شجاعی،استاندار خراسان شمالی نیز طی سخنان مبسوطی جهت رفع مشکلات مطرح شده قول مساعدت داد و مقرر گردید مشکلات عنوان شده در کمیته های کارشناسی مربوطه مطرح شده و با همکاری ستاد پزشکی قانونی کشور به تدریج رفع شوند .

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: