• اولین نشست مدیر کل جدید پزشکی قانونی استان با کارکنان

   اولین نشست مدیر کل جدید پزشکی قانونی استان با کارکنان

   اولین نشست مدیر کل جدید پزشکی قانونی استان با کارکنان

   اولین نشست مدیر کل جدید پزشکی قانونی استان، دکتر محمدزاده با کارکنان پزشکی قانونی برگزار شد.

   در این جلسه، دکتر محمدزاده ضمن عرض خدا قوت به کارکنان از اینکه لطف خداوند جهت خدمت به مردم به ویژه مردم خراسان شمالی شامل حالشان شده است ابراز خوشحالی کرده و به پیامدکتر مسجدی رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی که همانا لزوم تکریم ارباب رجوع است، اشاره کرد.

   مدیرکل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی، دکتر محمد زاده در این جلسه به تبیین سیاست ها و خطی مشی های خود در اداره امور اشاره کرد و از کارکنان خواست تا در اجرای این امور کوشا باشند ،که از جمله آنان می توان به لزوم رعایت اصل تکریم ارباب رجوع،انجام امور محوله در نهایت دقت و صحت، رعایت نظم و انظباط اداری، اصل سلسله مراتب و انجام امور از مجرای مربوطه خود اشاره کرد.

   وی همچنین از کارکنان خواست تا همواره اصل محرمانگی اطلاعات را سر لوحه کار خود قرار دهند.

   در ادامه این جلسه برخی کارکنان به ایراد مشکلات و چالشهای موجود اشاره کرده و خواستار رفع آنان شده و برای انجام بهتر امور پیشنهادات خود را ارائه دادند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: