• انتصاب سرپرست اداره پزشکی قانونی شیروان

   انتصاب سرپرست اداره پزشکی قانونی شیروان

   انتصاب سرپرست اداره پزشکی قانونی شیروان

   طی مراسمی با حضور رئیس دادگستری شیروان،دکتر روح الله متدین طوسی از سوی مدیر کل پزشکی قانونی استان، به عنوان سرپرست اداره پزشکی قانونی شیروان منصوب شد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، طی مراسمی با حضور رئیس دادگستری شیروان،دکتر روح الله متدین طوسی از سوی مدیر کل پزشکی قانونی استان، به عنوان سرپرست اداره پزشکی قانونی شیروان منصوب شد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: