• تقدیر از فرزند ازاده جانباز سرافراز دفاع مقدس

   تقدیر از فرزند ازاده جانباز سرافراز دفاع مقدس

   تقدیر از فرزند ازاده جانباز سرافراز دفاع مقدس

   طی مراسمی مدیر کل پزشکی قانونی استان از اقای محمود قربانی، فرزند ازاده سرافراز دفاع مقدس، اقای محمد ابراهیم قربانی تقدیر کرد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، طی مراسمی مدیر کل پزشکی قانونی استان از اقای محمود قربانی، فرزند ازاده سرافراز دفاع مقدس، اقای محمد ابراهیم قربانی تقدیر کرد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: