• ابلاغ احکام اعضای شورای اقامه نماز پزشکی قانونی

   ابلاغ احکام اعضای شورای اقامه نماز پزشکی قانونی

   ابلاغ احکام اعضای شورای اقامه نماز پزشکی قانونی

   طی احکامی از سوی مدیر کل پزشکی قانونی استان، اعضای ستاد اقامه نماز اداره کل پزشکی قانونی صادر شد.

   طی احکامی از سوی مدیر کل پزشکی قانونی استان، اعضای ستاد اقامه نماز اداره کل پزشکی قانونی صادر شد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: