• جلسه تعاملی معاونت عملیات، پلیس راه و پزشکی قانونی

   جلسه تعاملی معاونت عملیات، پلیس راه و پزشکی قانونی

   جلسه تعاملی معاونت عملیات، پلیس راه و پزشکی قانونی

   جلسه تعاملی معاونت عملیات، پلیس راه و پزشکی قانونی برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، جلسه تعاملی معاونت عملیات، پلیس راه و پزشکی قانونی

   در خصوص متوفیات تصادفات برگزار شد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: