• برگزاری اردوی تفریحی کارکنانپزشکی قانونی

   برگزاری اردوی تفریحی کارکنانپزشکی قانونی

   برگزاری اردوی تفریحی کارکنانپزشکی قانونی

   به دعوت مدیر کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، اردوی تفریحی یک روزه با حضور کارکنان برگزار شد.

   به دعوت مدیر کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، اردوی تفریحی یک روزه با حضور کارکنان برگزار شد.

   گالری
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: