• برگزاری دوره آموزشی اصول نمونه گیری آزمایشگاهی در تشریح

   برگزاری دوره آموزشی اصول نمونه گیری آزمایشگاهی در تشریح

   برگزاری دوره آموزشی اصول نمونه گیری آزمایشگاهی در تشریح

   به همت واحد آموزش پزشکی قانونی استان دوره آموزشی "اصول نمونه گیری آزمایشگاهی در تشریح"در روز پنج شنبه مورخ 97/12/16 در محل سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی استان برگزار شد.

   به همت واحد آموزش پزشکی قانونی استان دوره آموزشی "اصول نمونه گیری آزمایشگاهی در تشریح"در روز پنج شنبه مورخ 97/12/16 در محل سالن کنفرانس اداره کل پزشکی قانونی استان برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی ، مخاطب این دوره آموزشی کاردان / تکنسین های پزشکی قانونی استان بودند.

   در این برنامه آموزشی دکتر محدعلی توکلی، متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت ها، ضمن خیر مقدم به حاضرین، پیرامون اهمیت نمونه برداری صحیح و اصولی در تالارهای تشریح و همچنین تاکید بر رعایت اصول اعلام شده منابع علمی سخنرانی نمودند. در ادامه آقای سجاد صادقی، کارشناس آزمایشگاه، درخصوص رویه اصول نمونه برداری در پزشکی قانونی استان که مطابق با منابع اعلامی سازمان می باشد، نکاتی را ذکر کرد.

   همزمان با برگزاری جلسه، به پرسشهای حاضرین پاسخ لازم داده شد.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: