• برگزاری دوره آموزشی آموزه های قانونی در صدمات دندانی و مفاهیم قصور در دندانپزشکی

   برگزاری دوره آموزشی آموزه های قانونی در صدمات دندانی و مفاهیم قصور در دندانپزشکی

   برگزاری دوره آموزشی آموزه های قانونی در صدمات دندانی و مفاهیم قصور در دندانپزشکی

   به همت واحد آموزش اداره کل پزشکی قانونی دوره آموزشی یک روزه : اموزه های قانونی در صدمات دندانی و مفاهیم قصور در دندانپزشکی" برگزار شد.

   به همت واحد آموزش اداره کل پزشکی قانونی دوره آموزشی یک روزه : اموزه های قانونی در صدمات دندانی و مفاهیم قصور در دندانپزشکی" برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، این دوره آموزشی دارای سه امتیاز بازآموزی آموزش مداوم بود و مخاطب آن دندانپزشکان استان بودند.

   در این دوره یک روزه آموزشی، دکتر توکلی سرپرست پزشکی قانونی شهرستان بجنورد و متخصص پزشکی قانونی و خانم دکتر شهرکی، کارشناس دندان پزشکی قانونی، موارد قانونی لازم مزتبط و همچنین مباحث لازم در خصوص بررسی صدمات دندانی را برای حاضرین تشریح کردند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: