• کنفرانس علمی یکروزه سقط درمانی و اندیکاسیون های قانونی

   کنفرانس علمی یکروزه سقط درمانی و اندیکاسیون های قانونی

   کنفرانس علمی یکروزه سقط درمانی و اندیکاسیون های قانونی

   به همت واحد اموزش پزشکی قانونی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان، کنفرانس علمی یک روزه سقط درمانی برگزار شد. مخاطب این کنفرانس،پزشکان عمومی، متخصصان زنان اطفال و سایر رشته های تخصصی مرتبط و ماماها بودند.


   به همت واحد اموزش پزشکی قانونی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان، کنفرانس علمی یک روزه سقط درمانی برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، در این کنفرانس که در مرکز بهداشت حر تشکیل شد، مدیر کل پزشکی قانونی استان ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه گفت: با توجه به موارد مشاهده شده در پرونده های پزشکی قانونی لزوم برگزاری این دوره را دو چندان کرد.

   دکتر سلحشور گفت: گاه مشاهده می شود مراجعه کننده گان تمام اندیکاسیون های صدور مجوز سقط را دارنداما به دلیل عدم اگاهی دیر به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند که منجر به عدم صدور مجوز برای ایشان می شود. وی ابراز امید واری کرد برگزاری این دوره به افزایش اگاهی زنان باردار و همکاران و در نتیجه ان، کاهش امار سقط های غیر قانونی منجر شود.

   مخاطب این کنفرانس،پزشکان عمومی، متخصصان زنان اطفال و سایر رشته های تخصصی مرتبط و ماماها بودند.

   در این برنامه علمی، دکتر علیزاده و دکتر توکلی متخصصین پزشکی قانونی، دکتر علیه مرتضوی متخصص زنان و زایمان وعضو هیات علمی ، دکتر مافی نژاد متخصص اطفال و دکتر شاهسون متخصص رادیولوژی در خصوص سقط درمانی و اندیکاسیون های قانونی ان به ایراد سخنرانی پرداختند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: