• دیدار مدیر کل پزشکی قانونی استان با استاندار جدید

   دیدار مدیر کل پزشکی قانونی استان با استاندار جدید

   دیدار مدیر کل پزشکی قانونی استان با استاندار جدید

   روز گذشته مدیر کل پزشکی قانونی استان، دکتر سلحشور با استاندار جدید محمد رضا خباز دیدار و گفتگو کرد.وی در این دیدار پس از ارائه گزارشی از عملکرد بخشهای مختلف پزشکی آزمایشگاهی و بخشهای عمرانی و زیربنایی در پزشکی قانونی استان در سال گذشته، برخی مشکلات و مسائل این اداره کل، از جمله کمبود نیروی متخصص پزشک را نیز مطرح کرد.
   استاندار جدید خراسان شمالی، محمد رضا خباز نیز به سختی، حساسیت و اهمیت کار پزشکی قانونی در استان صحه گذاشت .وی در این دیدار برای رفع مشکلات این مجموعه از جمله تامین اعتبار تجهیز مراکز پزشکی قانونی و خرید مولداضطراری برق قول مساعدت و همکاری داد.


   روز گذشته مدیر کل پزشکی قانونی استان، دکتر سلحشور با استاندار جدید محمد رضا خباز دیدار و گفتگو کرد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، در این دیدار دکتر سلحشور پس از ارائه گزارشی از عملکرد بخشهای مختلف پزشکی آزمایشگاهی و بخشهای عمرانی و زیربنایی در پزشکی قانونی استان در سال گذشته، برخی مشکلات و مسائل این اداره کل، از جمله کمبود نیروی متخصص پزشک را نیز مطرح کرد.

   استاندار جدید خراسان شمالی، محمد رضا خباز نیز به سختی، حساسیت و اهمیت کار پزشکی قانونی در استان صحه گذاشت .وی در این دیدار برای رفع مشکلات این مجموعه از جمله تامین اعتبار تجهیز مراکز پزشکی قانونی و خرید مولداضطراری برق قول مساعدت و همکاری داد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: