• برگزاری اولین جلسه کارگروه دولت الکترونیک

   برگزاری اولین جلسه کارگروه دولت الکترونیک

   اولین جلسه کارگروه دولت الکترونیک در پزشکی قانونی استان برکزار شد.

   تشکیل دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت

   تشکیل دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت

   دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت با حضور نماینده سازمان مدیریت تشکیل شد.

   دوره آموزشی کاهش قصور و ساماندهی صدور جواز دفن

   دوره آموزشی کاهش قصور و ساماندهی صدور جواز دفن

   به همت واحد اموزش پزشکی قانونی خراسان شمالی، دوره آموزشی یک روزه "کاهش میزان قصور و ساماندهی صدور جواز دفن" در ...

  • فرم ها و فرآیندها