FA | EN | AR
سه شنبه ٠١ خرداد ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 27
جمع بازديدها تاكنون: 890265
 3303 بازدید

شرح وظايف: 

بخش معاينات: 

 اين استان به دليل موقعيت جغرافيايي و در مسير رفت آمد زوار حرم مطهر امام رضا (ع) قرار دارد و در فصل تابستان حجم بالايي از تصادفات در اين استان رخ مي دهد و تعداد زيادي از اين عزيزان جان خود را از دست داده و یا مصدوم می گردند و همچنين دعاوي كه در آن ضرب و جرح صورت مي گيرد باعث شده حجم زياد از مراجعين در بخش معاينات داشته باشيم .

بخش معاينات دارايي دو قسمت مي باشد:

 الف) معاينات عمومي 

  ب)  معاينات بانوان 

  بخش متوفيات: 

در اين بخش نيز ابتدا با ارائه معرفي نامه ممهور و آرم دار از سوي مراجع قضايي  يا انتظامي و تحويل فيش پرداخت تعرفه با نرخ مصوب تشكيل پرونده مي گردد و فرم اظهارات بستگان درجه يك در خصوص متوفي و فرم تصادفات در خصوص تصادفات منجر به فوت تكميل شده و در صورت بستري بودن بيمار در بيمارستان پرونده باليني متوفي استعلام مي شود و تيم معاينات تشريح جهت معاينه اعزام مي شود و در صورت نياز تشريح و نمونه برداري لازم صورت مي گيرد و مشخص شدن علت مرگ جواز دفن صادر و همراه با شرح معاينات پس از تاييد پزشك مربوطه به بستگان متوفي تحويل مي گردد .

روابط عمومي اداره :

اين بخش به منزله كليد ارتباط اداره و زبان گويا با محيط و ارگان هاي بيروني مي باشد در اين بخش اقدامات چون پژوهش و افكار سنجي، ارتباط مردمي، تبليغات، امور همايشها و مراسمات، تشريفات، استفاده از رويكردهاي نوين در روابط عمومي، انتشار بروشور ارتباط با رسانه های گروهي و مطبوعاتي تحقيقات اجتماعي  و گزارش دهي و خبرگيري و ارسال آن به ديگر وسايل ارتباط جمعي و آرشيو اطلاعات و عكسها و فيلمها و تحليل محتواي پيامهاي ارتباطي انجام مي گيرد و در كل بانك اطلاعاتي اداره محسوب مي شود.

وظایف اساسی روابط عمومی
1- تحلیل و تشرِیح ارزش ها، وِیژگی ها، دیدگاه ها، برنامه رِیزِی های دستگاه ذی ربط از طرِیق :
 همكارِی با مطبوعات، رادیو و تلوِیزِیون
 فعالیت های انتشاراتی و تبلیغاتی،
 مشاركت در برگزاری مجالس، گردهمائی ها و نمایشگاه های داخلی
2- همكارِی و مشاركت در تبلیغات عمومی
3- جمع آورِی و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت ها، اقدامات، طرح ها و برنامه های دستگاه مربوطه به منظور تنظیم سیاست های خبرِی و تبلیغاتی و اجرای طرح های انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی از طرِیق :
1-3- حضور در جلسات مهم دستگاه ذی ربط و ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولین
2-3 - حضور در گردهمایی ها
3-3- دریافت گزارش فعالیت ها ، طرح ها و برنامه های دوایر مختلف دستگاه ذی ربط

 4-3- جمع آوری هرگونه اخبار و اطلاعات مورد نیاز
5-3- برقراری ارتباط مستقیم با مردم و رسانه های خبری

4- انتشار عملكرد دستگاه ذی ربط
5- فراهم آوردن زمینه تفاهم متقابل مردم و مسئولین از طریق :
1-5- برگزارِی مصاحبه با وسایل ارتباط جمعی
2-5- برگزارِی ملاقات عمومی
3-5- برپایی سخنرانی ها
4-5- سفرها، بازدیدها و ملاقات ها
6- ایجاد حسن رابطه بین كاركنان و مسوولین دستگاه مربوطه از طرِیق برقرارِی جلسات داخلی
7- تهیه و تدوین اخبار، بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها و پیام های دستگاه مربوطه و ترتیب دادن نشر و انعكاس آن در رسانه های جمعی
8- بررسی مطالب مطروحه در وسایل ارتباط جمعی و مجامع عمومی در رابطه با فعالیت های دستگاه مربوطه به منظور اطلاع رسانی ، انعكاس به مسوولین و درصورت لازم پاسخگویِی به آن ها
9- نظارت و اجرای امور انتشاراتی دستگاه ذی ربط
10- انجام امور طراحی در زمینه های تبلیغاتی و انتشاراتی
12- انجام تبلیغات داخلی در حوزه دستگاه مربوطه
13- بررسی دیدگاه ها و سنجش افكار عمومی در چهارچوب وظایف محول در ارائة نتایج حاصله به مسئولین دستگاه به منظور اتخاذ روش های اجرای مطلوب و تدوین طرح ها و برنامه ها
15- مشاركت و برنامه ریزِی جهت برگزارِی سمینارها، كنفرانس ها، نمایشگاه ها و میهمانی های رسمی
16- تحلیل محتوای مطبوعات كشور در خصوص فعالیت های دستگاه ذی ربط
17- انجام سایر امورِی كه برحسب ضرورت از طرِیق بالاترین مقام دستگاه ذی ربط جهت اقدام، ابلاغ می گردد.

جایگاه تشكیلاتی روابط عمومی
1- روابط عمومی هر دستگاه زِیر نظر مستقیم مدیر کل دستگاه اداره می شود.
2- مسوول روابط عمومِی، حداقل مشاور ريیس دستگاه بوده و حكم او مستقیماً توسط رئیس دستگاه صادر می شود .
3- مسوول روابط عمومی در شورای برنامه ریزِی یا بالاترِین شورای تصمیم گیرنده دستگاه شركت می نماید و لازم است تمامی اطلاعات مورد نیاز در اختیار ایشان قرار گیرد.
4- سازمان امورادارِی و استخدامی كشور موظف است با هماهنگی وزارتخانه ها ودستگاه های اجرایِی در جهت تحقق مصوبات این آئین نامه ، تشكیلات مناسب روابط عمومی را تنظیم و تصویب نماید.

 امور اداري:

يكي ديگر از بخش هاي پر تلاش  پزشكي قانوني  بخش اداري مي باشد علاوه بر ارائه خدمات امور ستادي و پشتيباني نقش مهمي در توسعه كمي و كيفي اين اداره دارد و تلاش مضاعفي را براي جذب كارشناسان به منظور تخصصي تر شدن بدنه كارشناسان اداره و پيگيري پروژه در دست ساخت سالن تشريح اداره  و رفع و پيگيري هاي نيازهاي همكاران و اداره انجام مي دهد. تهيه احكام پرسنلي كاركنان و اجرايي  دستور العمل ارتقاء گروه و انتصاب  افراد و ارزشيابي كاركنان و نتايج آن و بايگاني نامه وارده و صادره از ديگر عملكرد اين بخش مي باشد.

 حراست و حفاظت :

در اين بخش نيز تلاش مستمر و توانمندي براي ايفاي نقش حراست از شان و جايگاه اداره و ايجاد جوي سالم و سازنده و محيط اسلامي و امن براي كاركنان صورت مي گيرد و همكاري با مسئولان داخلي و ادارات ديگر در جهت رفع مشكلات اداره و تلاش براي جذب افراد مومن  و متدين و اصلح و حفاظت از بيت المال و تاسيسات اداره و تامين حفاظت فيزيكي اداره و فرهنگ سازي اسلامي و ارزيابي از ديگر فعاليت در اين بخش است.

 ذيحسابي ، امور مالي و بودجه :

اين بخش يكي از فعال ترين بخش هاي اداره بوده و در آن حسابدار و مسوول رسيدگي و مسوول بودجه و اعتبارات و كه زير نظر مدير كل و ذيحساب مشغول به خدمات مربوط به حسابداري  و كنترل حسابها و ارائه گزارشات مالي براي مدير كل و استانداري و اداره امور اقتصاد و دارايي و ديوان محاسبات و پيش بيني بودجه سال آتي اداره و گرفتن تخصيص و در خواست وجه و تقسيم اعتبارات دريافتي بين فصول براي رفع نيازهاي مالي اداره مي باشند و تمام مراحل خرج 1- تشخيص  2- تامين اعتبار 3- تعهد 4- تسجيل  5- حواله در اين قسمت انجام شده و يكي از بخش هاي مهم در برنامه ريزي و هدف گذاري براي مدير در اجراي هر چه بيشتر رسالت و اهداف اداره مي باشد به منظور پاسداري از بيت المال اين بخش به طور مستمر زير نظارت و كنترل  مدير كل و ذيحساب و ديوان محاسبات در پايان هرسال مالي  كليه حساب هاي اداره را به منظور حصول اطمينان از صحيح و قانوني بودن حسابرسي و رسيدگي مي نمايد. نيروهاي اداره در اين بخش با هدف انجام درست عمليات مالي تلاش گسترده براي استفاده از تجربيات و علوم و فنون و ابزارهاي علمي و به روز انجام  مي دهند. 

انفورماتيك و آمار :

 اين بخش براي پشتيباني از سيستم هاي رايانه اي و فعال كردن سايت اينترنتي و استفاده اداره از ابزارهاي انفورماتيك و ايجاد بسترهاي لازم براي مستقر كردن اتوماسيون اداره تلاش مي كند و همچنين در اين بخش آمار و شاخص هاي مراجعين به بخش هاي مختلف اداره و تعداد آمار تصادفات در سطح استان و ديگر آمارهاي كمي و كيفي مورد نياز اداره تهيه و در دسترس مدير كل قرار مي گيرد. 

 كارپردازي و انبارداري :

در اين بخش امور مربوط به خريد هاي و احتياجات اداره و نگهداري اموال و ثبت اموال در دفتر اموال و انبار كردن خريد هاي در انبار و تحويل اموال به كاركنان انجام مي شود اين بخش زير نظر مدير كل و ذيحسابي قرار دارد و سعي تلاش زياد در اين بخش براي حفظ و حراست از اموال بيت المال و دقت در خريد اموال و تجهيزات و تجهيز اداره به وسايل و ابزار مورد نياز براي خدمات رساني بهتر شده است . 

 آموزشي و پژوهشي :

1- انجام وظائف رابط آموزش بين ادارات كل و سازمان مديریت (استانداري ) 2. اعلام دوره هاي آموزشي مورد نياز اداره كل در ابتداي هر سال بر اساس اعلام سازمان مديريت (استانداري) 3. هماهنگي با سازمان مديريت (استانداري ) و جهاد دانشگاهي جهت ثبت نام  دوره هاي اعلام شده براي پرسنل 4. پيگيري صدور گواهينامه آموزشي  5. تحويل گرفتن گواهينامه طي شده پرسنل و فرستادن اصل گواهينامه براي پرسنل و نگهداري يك كپي آن در پرونده آموزشي پرسنل 6.نگهداري فيش واريزي پرسنل نزد خود براي امور مالي 7.ايجاد پرونده آموزشي جهت پرسنل جديد الاستخدامي و تكميل پرونده آموزشي جهت ساير پرسنل 8.ارسال سابقه آموزشي در پايان هر سه ماه به معاونت آموزشي سازمان در تهران  9.توجه به ميزان ساعات آموزشي طي شده پرسنل جهت تكميت سقف 176 ساعت و اعلام آن به ضميمه سوابق به معاونت آموزشي سازمان جهت دريافت گروه تشويقي  10 .شركت در جلسات ساليانه رابطين آموزشي سازمان مديريت (استانداري )  11.ارتباط با واحد كارگزيني جهت كسب مجوز 176ساعت  12.ارتباط با واحد مالي جهت تطبيق دريافت هزينه آموزشي و امتحانات جهت پرسنل .


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: بجنورد - میدان فردوسی - خیابان شهید رضا امامی - شهید امامی5 کدپستی: 9414839691
تلفن: 2239592، دورنگار: 2239593،
پیام کوتاه: 20001372