FA | EN | AR
چهارشنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 166
جمع بازديدها تاكنون: 887765
 2893 بازدید

          جناب آقاي دكتر احمد شجاعي

          متخصص و جراح چشم 

و رييس سازمان پزشكي قانوني كشور


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: بجنورد - میدان فردوسی - خیابان شهید رضا امامی - شهید امامی5 کدپستی: 9414839691
تلفن: 2239592، دورنگار: 2239593،
پیام کوتاه: 20001372