• مدیران ستادی و مراکز

   استان خراسان شمالی
   نام و نام خانوادگی سمت کد استان تلفن ثابت نمابر
   دکتر حسن محمدزاده مدیرکل 058 32740242-5 32740247
   خانم معصومه احمدزاده مسئول دفتر و تلفنخانه 058 32740242-5
   32740247
   آقای حسین امجدی سرپرست معاونت اداری و مالی 058 32740249 32740247
   خانم مهسا رضایی مسئول آمار و انفورماتیک 058 32740242-5
   32740247
   آقای دکترمحمدعلی توکلی سرپرست مرکز بجنورد 058 32740242-5
   32740247
   خانم مرضیه مهرتاش مسئول روابط عمومی 058 32239104 32239593
   آدرس: بجنورد – خیابان پیامبر اعظم(ص)

   کدپستی:

   9418913145

   شهرستان ها
   شهرستان شیروان
   دکتر محمدصادق ستاری رئیس پزشک شیروان 058 36233005 36233007
   آدرس: شیروان ــ خیابان کاشانی- کاشانی 3 کدپستی: 9461617166
   شهرستان اسفراین
   دکتر علی کمایستانی رئیس پزشک اسفراین 058 37233922 -
   آدرس: اسفراین ــ خیابان امام خمینی-جنب شورای حل اختلاف
   شهرستان مانه و سملقان
   دکتر مجید جلیلی‌آزاد رئیس پزشک مانه و سملقان 058 32926040 -
   آدرس: خیابان مهر-روبروی اداره آموزش و پرورش کدپستی: 9451633383
   شهرستان فاروج
   دکترعلی رجب پور رئیس پزشک فاروج 058 36425001 ــ
   آدرس: خیابان امام رضا(ع)-جنب ثبت احوال
   شهرستان راز (وحدت)
   دکتر حسین کاظمیان رئیس پزشک راز 058 32624695 32624695
   آدرس: وحدت (راز) ــ خیابان امام خمینی- دادگستری راز کدپستی: 9456115435
   شهرستان جاجرم
   دکتر علی‌اصغر رضائیان رئیس پزشک جاجرم 058 32273989 ــ
   آدرس: جاجرم ــ دوشنبه بازار-شورای حل اختلاف جاجرم کدپستی: 9441948115