• شرح وظایف

   بخش معاینات:

   این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و در مسیر رفت آمد زوار حرم مطهر امام رضا (ع) قرار دارد و در فصل تابستان حجم بالایی از تصادفات در این استان رخ می دهد و تعداد زیادی از این عزیزان جان خود را از دست داده و یا مصدوم می گردند و همچنین دعاوی که در آن ضرب و جرح صورت می گیرد باعث شده حجم زیاد از مراجعین در بخش معاینات داشته باشیم .

   بخش معاینات دارایی دو قسمت می باشد:

   الف) معاینات عمومی

   ب) معاینات بانوان

   بخش متوفیات:

   در این بخش نیز ابتدا با ارائه معرفی نامه ممهور و آرم دار از سوی مراجع قضایی یا انتظامی و تحویل فیش پرداخت تعرفه با نرخ مصوب تشکیل پرونده می گردد و فرم اظهارات بستگان درجه یک در خصوص متوفی و فرم تصادفات در خصوص تصادفات منجر به فوت تکمیل شده و در صورت بستری بودن بیمار در بیمارستان پرونده بالینی متوفی استعلام می شود و تیم معاینات تشریح جهت معاینه اعزام می شود و در صورت نیاز تشریح و نمونه برداری لازم صورت می گیرد و مشخص شدن علت مرگ جواز دفن صادر و همراه با شرح معاینات پس از تایید پزشک مربوطه به بستگان متوفی تحویل می گردد .

   روابط عمومی اداره :

   این بخش به منزله کلید ارتباط اداره و زبان گویا با محیط و ارگان های بیرونی می باشد در این بخش اقدامات چون پژوهش و افکار سنجی، ارتباط مردمی، تبلیغات، امور همایشها و مراسمات، تشریفات، استفاده از رویکردهای نوین در روابط عمومی، انتشار بروشور ارتباط با رسانه های گروهی و مطبوعاتی تحقیقات اجتماعی و گزارش دهی و خبرگیری و ارسال آن به دیگر وسایل ارتباط جمعی و آرشیو اطلاعات و عکسها و فیلمها و تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی انجام می گیرد و در کل بانک اطلاعاتی اداره محسوب می شود.

   وظایف اساسی روابط عمومی
   1- تحلیل و تشرِیح ارزش ها، وِیژگی ها، دیدگاه ها، برنامه رِیزِی های دستگاه ذی ربط از طرِیق :
   همکارِی با مطبوعات، رادیو و تلوِیزِیون
   فعالیت های انتشاراتی و تبلیغاتی،
   مشارکت در برگزاری مجالس، گردهمائی ها و نمایشگاه های داخلی
   2- همکارِی و مشارکت در تبلیغات عمومی
   3- جمع آورِی و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت ها، اقدامات، طرح ها و برنامه های دستگاه مربوطه به منظور تنظیم سیاست های خبرِی و تبلیغاتی و اجرای طرح های انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی از طرِیق :
   1-3- حضور در جلسات مهم دستگاه ذی ربط و ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولین
   2-3 - حضور در گردهمایی ها
   3-3- دریافت گزارش فعالیت ها ، طرح ها و برنامه های دوایر مختلف دستگاه ذی ربط

   4-3- جمع آوری هرگونه اخبار و اطلاعات مورد نیاز
   5-3- برقراری ارتباط مستقیم با مردم و رسانه های خبری

   4- انتشار عملکرد دستگاه ذی ربط
   5- فراهم آوردن زمینه تفاهم متقابل مردم و مسئولین از طریق :
   1-5- برگزارِی مصاحبه با وسایل ارتباط جمعی
   2-5- برگزارِی ملاقات عمومی
   3-5- برپایی سخنرانی ها
   4-5- سفرها، بازدیدها و ملاقات ها
   6- ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسوولین دستگاه مربوطه از طرِیق برقرارِی جلسات داخلی
   7- تهیه و تدوین اخبار، بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها و پیام های دستگاه مربوطه و ترتیب دادن نشر و انعکاس آن در رسانه های جمعی
   8- بررسی مطالب مطروحه در وسایل ارتباط جمعی و مجامع عمومی در رابطه با فعالیت های دستگاه مربوطه به منظور اطلاع رسانی ، انعکاس به مسوولین و درصورت لازم پاسخگویِی به آن ها
   9- نظارت و اجرای امور انتشاراتی دستگاه ذی ربط
   10- انجام امور طراحی در زمینه های تبلیغاتی و انتشاراتی
   12- انجام تبلیغات داخلی در حوزه دستگاه مربوطه
   13- بررسی دیدگاه ها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظایف محول در ارائه نتایج حاصله به مسئولین دستگاه به منظور اتخاذ روش های اجرای مطلوب و تدوین طرح ها و برنامه ها
   15- مشارکت و برنامه ریزِی جهت برگزارِی سمینارها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و میهمانی های رسمی
   16- تحلیل محتوای مطبوعات کشور در خصوص فعالیت های دستگاه ذی ربط
   17- انجام سایر امورِی که برحسب ضرورت از طرِیق بالاترین مقام دستگاه ذی ربط جهت اقدام، ابلاغ می گردد.

   جایگاه تشکیلاتی روابط عمومی
   1- روابط عمومی هر دستگاه زِیر نظر مستقیم مدیر کل دستگاه اداره می شود.
   2- مسوول روابط عمومِی، حداقل مشاور رییس دستگاه بوده و حکم او مستقیماً توسط رئیس دستگاه صادر می شود .
   3- مسوول روابط عمومی در شورای برنامه ریزِی یا بالاترِین شورای تصمیم گیرنده دستگاه شرکت می نماید و لازم است تمامی اطلاعات مورد نیاز در اختیار ایشان قرار گیرد.
   4- سازمان امورادارِی و استخدامی کشور موظف است با هماهنگی وزارتخانه ها ودستگاه های اجرایِی در جهت تحقق مصوبات این آئین نامه ، تشکیلات مناسب روابط عمومی را تنظیم و تصویب نماید.

   امور اداری:

   یکی دیگر از بخش های پر تلاش پزشکی قانونی بخش اداری می باشد علاوه بر ارائه خدمات امور ستادی و پشتیبانی نقش مهمی در توسعه کمی و کیفی این اداره دارد و تلاش مضاعفی را برای جذب کارشناسان به منظور تخصصی تر شدن بدنه کارشناسان اداره و پیگیری پروژه در دست ساخت سالن تشریح اداره و رفع و پیگیری های نیازهای همکاران و اداره انجام می دهد. تهیه احکام پرسنلی کارکنان و اجرایی دستور العمل ارتقاء گروه و انتصاب افراد و ارزشیابی کارکنان و نتایج آن و بایگانی نامه وارده و صادره از دیگر عملکرد این بخش می باشد.

   حراست و حفاظت :

   در این بخش نیز تلاش مستمر و توانمندی برای ایفای نقش حراست از شان و جایگاه اداره و ایجاد جوی سالم و سازنده و محیط اسلامی و امن برای کارکنان صورت می گیرد و همکاری با مسئولان داخلی و ادارات دیگر در جهت رفع مشکلات اداره و تلاش برای جذب افراد مومن و متدین و اصلح و حفاظت از بیت المال و تاسیسات اداره و تامین حفاظت فیزیکی اداره و فرهنگ سازی اسلامی و ارزیابی از دیگر فعالیت در این بخش است.

   ذیحسابی ، امور مالی و بودجه :

   این بخش یکی از فعال ترین بخش های اداره بوده و در آن حسابدار و مسوول رسیدگی و مسوول بودجه و اعتبارات و که زیر نظر مدیر کل و ذیحساب مشغول به خدمات مربوط به حسابداری و کنترل حسابها و ارائه گزارشات مالی برای مدیر کل و استانداری و اداره امور اقتصاد و دارایی و دیوان محاسبات و پیش بینی بودجه سال آتی اداره و گرفتن تخصیص و در خواست وجه و تقسیم اعتبارات دریافتی بین فصول برای رفع نیازهای مالی اداره می باشند و تمام مراحل خرج 1- تشخیص 2- تامین اعتبار 3- تعهد 4- تسجیل 5- حواله در این قسمت انجام شده و یکی از بخش های مهم در برنامه ریزی و هدف گذاری برای مدیر در اجرای هر چه بیشتر رسالت و اهداف اداره می باشد به منظور پاسداری از بیت المال این بخش به طور مستمر زیر نظارت و کنترل مدیر کل و ذیحساب و دیوان محاسبات در پایان هرسال مالی کلیه حساب های اداره را به منظور حصول اطمینان از صحیح و قانونی بودن حسابرسی و رسیدگی می نماید. نیروهای اداره در این بخش با هدف انجام درست عملیات مالی تلاش گسترده برای استفاده از تجربیات و علوم و فنون و ابزارهای علمی و به روز انجام می دهند.

   انفورماتیک و آمار :

   این بخش برای پشتیبانی از سیستم های رایانه ای و فعال کردن سایت اینترنتی و استفاده اداره از ابزارهای انفورماتیک و ایجاد بسترهای لازم برای مستقر کردن اتوماسیون اداره تلاش می کند و همچنین در این بخش آمار و شاخص های مراجعین به بخش های مختلف اداره و تعداد آمار تصادفات در سطح استان و دیگر آمارهای کمی و کیفی مورد نیاز اداره تهیه و در دسترس مدیر کل قرار می گیرد.

   کارپردازی و انبارداری :

   در این بخش امور مربوط به خرید های و احتیاجات اداره و نگهداری اموال و ثبت اموال در دفتر اموال و انبار کردن خرید های در انبار و تحویل اموال به کارکنان انجام می شود این بخش زیر نظر مدیر کل و ذیحسابی قرار دارد و سعی تلاش زیاد در این بخش برای حفظ و حراست از اموال بیت المال و دقت در خرید اموال و تجهیزات و تجهیز اداره به وسایل و ابزار مورد نیاز برای خدمات رسانی بهتر شده است .

   آموزشی و پژوهشی :

   1- انجام وظائف رابط آموزش بین ادارات کل و سازمان مدیریت (استانداری ) 2. اعلام دوره های آموزشی مورد نیاز اداره کل در ابتدای هر سال بر اساس اعلام سازمان مدیریت (استانداری) 3. هماهنگی با سازمان مدیریت (استانداری ) و جهاد دانشگاهی جهت ثبت نام دوره های اعلام شده برای پرسنل 4. پیگیری صدور گواهینامه آموزشی 5. تحویل گرفتن گواهینامه طی شده پرسنل و فرستادن اصل گواهینامه برای پرسنل و نگهداری یک کپی آن در پرونده آموزشی پرسنل 6.نگهداری فیش واریزی پرسنل نزد خود برای امور مالی 7.ایجاد پرونده آموزشی جهت پرسنل جدید الاستخدامی و تکمیل پرونده آموزشی جهت سایر پرسنل 8.ارسال سابقه آموزشی در پایان هر سه ماه به معاونت آموزشی سازمان در تهران 9.توجه به میزان ساعات آموزشی طی شده پرسنل جهت تکمیت سقف 176 ساعت و اعلام آن به ضمیمه سوابق به معاونت آموزشی سازمان جهت دریافت گروه تشویقی 10 .شرکت در جلسات سالیانه رابطین آموزشی سازمان مدیریت (استانداری ) 11.ارتباط با واحد کارگزینی جهت کسب مجوز 176ساعت 12.ارتباط با واحد مالی جهت تطبیق دریافت هزینه آموزشی و امتحانات جهت پرسنل .