• اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی
   اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی
   بجنورد-خیابان پیامبر اعظم(ص)
   تلفن : 32740243 , فکس : 32740247
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر حسن محمدزاده
   مدیر کل
   بجنورد، خیابان پیامبر اعظم(ص)
   تلفن : 32740243 , فکس : 32740247
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *